Φορείς Σύμπραξης

Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων «ΠΙΝΔΟΣ»

Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων «ΠΙΝΔΟΣ»

Ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων «ΠΙΝΔΟΣ» ιδρύθηκε το 1958, είναι ο μεγαλύτερος Συνεταιρισμός στην Ελληνική Πτηνοτροφία και διαγράφει μια συνεχώς ανοδική πορεία στην ελληνική, αλλά και τη διεθνή αγορά. Ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων ΠΙΝΔΟΣ διοικείται από 15μελές διοικητικό συμβούλιο το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών (κάθε 4 χρόνια).

Διαθέτει πάνω από 500 μέλη – παραγωγούς και συνεργαζόμενους κοτόπουλων και πάνω από 1.000 εργαζόμενους σε σύγχρονες - απόλυτα ελεγχόμενες εγκαταστάσεις που λειτουργούν με τεχνολογίες νέας γενιάς. Επιπλέον, ως φορέας διαθέτει σημαντική εμπειρία στην υλοποίηση αντίστοιχων συγχρηματοδοτούμενων έργων (λ.χ. ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ κ.α.).

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ↓

Βασικά σημεία εστίασης της πολιτικής ποιότητας του συνεταιρισμού συνιστούν τα εξής:

 • ιδανικές συνθήκες εκτροφής στον ορεινό όγκο των Ιωαννίνων.
 • συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και με ξένους οίκους για τη διασφάλιση της ποιότητας των τροφών οι οποίες είναι αγνές, υγιεινές και μη μεταλλαγμένες
 • στα υπερσύγχρονα μικροβιολογικά εργαστήρια πραγματοποιούνται καθημερινά μικροβιολογικοί και χημικοί έλεγχοι πρώτων υλών και τελικού προϊόντος.
 • Οι κτηνίατροι και οι γεωπόνοι της ΠΙΝΔΟΥ ελέγχουν καθημερινά την υγεία των κοτόπουλων σε όλα τα πτηνοτροφεία.
 • Με εφαρμογή του ΣΔΠ ISO 22000 και AGROCERT διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των κοτόπουλων ΠΙΝΔΟΣ. Η επιχείρηση είναι καθετοποιημένη και η παραπάνω πολιτική ποιότητας εφαρμόζεται σε όλες τις εκμεταλλεύσεις της.
 • Τα Κοτόπουλα Ελεύθερης Βοσκής ΠΙΝΔΟΣ, έχουν την πιστοποίηση AGROCERT (100% Φυτική Διατροφή) του Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.), που λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Γεωργίας. Τα βιολογικά κοτόπουλα ΠΙΝΔΟΣ, έχουν την πιστοποίηση από τον Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας.
 • Κρατικοί κτηνίατροι τελούν καθημερινά αυστηρούς ελέγχους πριν και μετά τη σφαγή των κοτόπουλων.

Οι βασικοί τρόποι ελέγχου ποιότητας του συνόλου των διαδικασιών της επιχείρησης είναι οι εξής:

 • Ο σαφής προσδιορισμός υπευθυνοτήτων και αρμοδιοτήτων για κάθε διαδικασία ή τμήμα της.
 • Η γραπτή τεκμηρίωση του τρόπου εκτέλεσης των εργασιών (εγχειρίδιο, λεπτομερείς διαδικασίες, προδιαγραφές κτλ).
 • Ο ποιοτικός έλεγχος (των προμηθευόμενων υλικών, κατά τη διάρκεια της παραγωγής και των τελικών προϊόντων) .
 • Η τήρηση γραπτών στοιχείων που να αποδεικνύουν την ποιότητα των προϊόντων μας και των λειτουργιών του συστήματος ποιότητας.
 • Η επιθεώρηση της εφαρμογής των παραπάνω (μέσω της παρακολούθησης της ποιοτικής απόδοσης και της εσωτερικής επιθεώρησης).
 • Η ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων τυχόν λαθών (διορθωτικές ενέργειες) και η συνεχής βελτίωση μέσω θέσπισης συγκεκριμένων στόχων.

Ο συνεταιρισμός διαθέτει σύγχρονες τεχνολογικά εγκαταστάσεις: Πτηνοτροφεία, Eκκολαπτήριο, Εργοστάσιο Ζωοτροφών, Πτηνοσφαγείο, Εργοστάσιο Έτοιμων Ψημένων, Ψυκτικές Εγκαταστάσεις, Χημικό Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Εργοστάσιο Λιπασμάτων, Εργοστάσιο Αδρανοποίησης, Εργοστάσιο Παραγωγής Οργανικού Λιπάσματος

Ειδικότερα σε σχέση με το έργο παρατίθενται εκτενέστερη περιγραφή των ακόλουθων εγκαταστάσεων:

Τα πτηνοτροφεία της ΠΙΝΔΟΥ λειτουργούν στις πιο σύγχρονες τεχνολογικά εγκαταστάσεις, σε ειδική διάταξη με αρίθμηση επιτρέποντας έτσι τον πλήρη έλεγχο του κάθε κτιρίου και κατ’ επέκταση του κάθε πτηνοτρόφου. Καλύπτουν συνολική έκταση 450.000 m2 και λειτουργούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με βάση τη δραστηριότητα τους, χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες:

 1. Πατρογονικούς πτηνοθαλάμους: πλήρως αυτοματοποιημένους από επιλεγμένα κοπάδια εξασφαλίζοντας έτσι αυγά άριστης ποιότητας.
 2. Πτηνοθαλάμους παχύνσεως: εγκατεστημένοι σε όλο το νομό. σε ορεινές περιοχές και σε υψόμετρο πάνω από 700 μ. εξασφαλίζοντας έτσι στα κοτόπουλα ΠΙΝΔΟΣ την ασύγκριτη ορεινή τους γεύση. Η ετήσια παραγωγή φτάνει τα 35,000.000 κοτόπουλα περίπου.
 3. Πτηνοθαλάμους παχύνσεως ελεύθερης βοσκής: διάσπαρτοι σε όλο το νομό και κυρίως σε ορεινές περιοχές. Τα κοτόπουλα στεγάζονται σε ειδικά πτηνοτροφεία, τα οποία φέρουν ανοίγματα εξασφαλίζοντας έτσι την ελεύθερη πρόσβαση των κοτόπουλων στον περιβάλλοντα χώρο. Η διατροφή τους είναι 100% φυτική και συμπληρώνεται με τη βόσκηση. Είναι πιστοποιημένα και ελέγχονται από τον AGROCERT.
 4. Πτηνοθαλάμους παχύνσεως βιολογικής εκτροφής: λειτουργούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το εκκολαπτήριο βρίσκεται στην Κοσμηρά Ιωαννίνων, κατασκευάστηκε το 1996 και έχει δυνατότητα να εκκολάπτει ετησίως περισσότερα από 60.000.000 αυγά. Εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων ISO 22000:2005 και είναι στελεχωμένο με κτηνιάτρους και Γεωπόνους.

Χημικό Μικροβιολογικό Εργαστήριο

Η επιχείρηση διαθέτει σύγχρονο μικροβιολογικό και χημικό εργαστήριο. Ο κύριος ρόλος του είναι η υποστήριξη όλων των παραγωγικών δραστηριοτήτων με εργαστηριακές αναλύσεις ρουτίνας.

Για την υλοποίηση του έργου του διαθέτει 52 σύγχρονα εργαστηριακά όργανα (που χωρίζονται σε βασικά αναλυτικά όργανα και σε όργανα υποστηρικτικά). Το προσωπικό του εργαστηρίου είναι συνολικά 4 άτομα με τις παρακάτω ειδικότητες: Ένας βιολόγος, ένας χημικός, μια βοηθός μικροβιολόγου, μια επόπτρια δημόσιας υγιεινής. Οι επιστήμονες του εργαστηρίου διαθέτουν μεταπτυχιακούς τίτλους στη χημεία τροφίμων, μικροβιολογία και τεχνολογία τροφίμων. Υπάρχουν εγκατεστημένες 62 διαφορετικές αναλυτικές μέθοδοι (χημικές, μικροβιολογικές, βιοχημικές, ανοσοβιολογικές) και παράγονται περισσότερα από 900 αποτελέσματα / μήνα (τα περισσότερα προέρχονται από σύνθετα δείγματα). Οι αναλυτικές μέθοδοι που εφαρμόζονται μπορούν να χωριστούν ανάλογα με την ταχύτητα και την αξιοπιστία τους σε τρεις βασικές κατηγορίες:

 • Κλασικές πρότυπες μέθοδοι που απαιτούν αρκετό χρόνο και εργασία (διαδοχικές επωάσεις σε μικροβιολογικά υποστρώματα ή διαδοχικά στάδια καθαρισμού και απομόνωσης της χημικής ουσίας), αλλά δίνουν μεγάλη ακρίβεια.
 • Ενδιάμεσης ταχύτητας τεχνικές που χρησιμοποιούν κάποια από τα αρχικά στάδια των πρότυπων μεθόδων, αλλά δίνουν πολύ πιο γρήγορα και αρκετά αξιόπιστα το τελικό αποτέλεσμα,
 • Γρήγορες τεχνικές (screening tests) για άμεσα αποτελέσματα που συχνά απαιτούν επιβεβαίωση σε περίπτωση θετικού δείγματος.

Άλλοι τομείς δραστηριότητας του εργαστηρίου είναι οι παρακάτω:

 • Η εφαρμοσμένη βιομηχανική έρευνα με σκοπό τη διατήρηση της κορυφαίας ποιότητας των προϊόντων.
 • Η συλλογή ειδικών επιστημονικών γνώσεων σε θέματα αιχμής σχετικά με τη χημική και τη μικροβιολογική ασφάλεια των προϊόντων. Ακολουθεί η μεταφορά των αντίστοιχων πληροφοριών στα σχετικά τμήματα της επιχείρησης.
 • Η συμμετοχή στην ανάπτυξη νέων προϊόντων ή νέων παραγωγικών διαδικασιών. Πραγματοποιούνται προσδιορισμοί της διάρκειας διατήρησης των νέων προϊόντων πριν αυτά παραχθούν βιομηχανικά και διατεθούν στην αγορά.
 • Εργαστήριο ελέγχου ποιότητας ζωοτροφών: Παράλληλα με το κεντρικό χημικομικροβιολογικό εργαστήριο «Η Πίνδος» διαθέτει σύγχρονο εργαστήριο ελέγχου ποιότητας ζωοτροφών εγκατεστημένο στο Φυραματοποιείο.

Εφαρμόζονται τεχνολογίες αιχμής (π.χ. ΝΙR, Φασματομετρία Εγγύς Υπερύθρου) για τον άμεσο ποιοτικό έλεγχο των δημητριακών και των ζωοτροφών. Για την υλοποίηση του έργου του διαθέτει 48 υψηλής τεχνολογίας εργαστηριακά όργανα τα οποία είναι ηλεκτρονικά συνδεμένα με βάσεις δεδομένων στην Γερμανία για την άμεση ανταλλαγή στοιχείων και τον έλεγχο της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων.

Δίκτυο Διανομής

Η ΠΙΝΔΟΣ διαθέτει δικό της δίκτυο διανομής, πoυ προωθεί καθημερινά προϊόντα της σε 5000 σημεία σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Στην Ελλάδα έχει δημιουργήσει 15 υποκαταστήματα-κέντρα διανομής: Ιωάννινα, Θεσσαλονίκη, Βέροια, Λάρισα, Τρίκαλα, Αγρίνιο, Πάτρα, Κόρινθος, Τρίπολη, Λιβαδειά, Κοζάνη, Αθήνα, Ηράκλειο, Χανιά και Κέρκυρα, ενώ διαθέτει αποκλειστικούς αντιπροσώπους σε πολλές ακόμη περιοχές της Ελλάδας.

Τα προϊόντα εξάγονται σε επιλεγμένες χώρες στα Βαλκάνια (Βουλγαρία, Σκόπια, Αλβανία) καθώς και σε διάφορες χώρες του κόσμου όπως είναι η Κύπρος, η Ιταλία, η Κίνα και η Τουρκία.

Διαθέτει ιδιόκτητο στόλο 170 φορτηγών ψυγείων, όλων των τύπων και κατηγοριών που απαιτούνται, για την άρτια και έγκαιρη μεταφορά των προϊόντων της από τον τόπο παραγωγής στους τόπους διάθεσης.

Η ΠΙΝΔΟΣ συνεργάζεται και προμηθεύει τις μεγαλύτερες αλυσίδες supermarket (Σκλαβενίτης, Βασιλόπουλος, Βερόπουλος, Μετρό, Market In Κ.ΛΠ.) καθώς επίσης και μεγάλες εταιρίες μαζικής εστίασης ( everest, L’ Αrtigiano…). Aκόμη, τα προϊόντα της ΠΙΝΔΟΣ διατίθενται σε επιλεγμένα κρεοπωλεία, εστιατόρια και ψησταριές σε όλη την Ελλάδα.

Περιβάλλον

Η ΠΙΝΔΟΣ επενδύει δυναμικά προς την κατεύθυνση προστασία του περιβάλλοντος. Πέρα από τη λειτουργία της σύγχρονης μονάδας βιολογικού καθαρισμού στο εργοστάσιο, δημιούργησε μονάδας καύσης αδρανοποιημένων αποβλήτων του πτηνοσφαγείου για παραγωγή ενέργειας, μοναδική στον κλάδο της ελληνικής πτηνοτροφίας. Επίσης λειτουργεί μονάδα καύσης νεκρών πτηνών. Επιπλέον, διαθέτει εργοστασιακή μονάδα που παραλαμβάνει απόβλητα πτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και τα μετατρέπει στο οργανικό και βιολογικό λίπασμα ΑΓΡΟΣΥΝ. Στα άμεσα σχέδια της εταιρείας είναι η δημιουργία 2 επιπλέον μονάδων.

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Τμήμα Ιατρικής

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Τμήμα Ιατρικής

Το Εργαστήριο «Ιατρικής Γενετικής στην Κλινική Πράξη» Ιατρικού Τμήματος της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διαθέτει βαθιά γνώση και πολυετή ερευνητική δραστηριότητα στα πεδία της Γενετικής της Ανθρώπινης Αναπαραγωγής και της Κλινικής Εμβρυολογίας, με πολυάριθμα δημοσιεύματα στη διεθνή βιβλιογραφία, συμμετοχές σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια, συγγραφές κεφαλαίων σε επιστημονικά βιβλία, καθώς και πλήθος βραβείων.

Σε άμεση συνεργασία με την «Μονάδα Ιατρικής Γενετικής και Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής» του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, η οποία αποτελεί πηγή έλξης κυρίως για τα υπογόνιμα ζευγάρια της Δυτικής Ελλάδας και της Αλβανίας, είναι σε θέση να παρέχει υπηρεσίες διερεύνησης αλλά και αντιμετώπισης του ανδρικού και γυναικείου παράγοντα υπογονιμότητας. Η Μονάδα Ιατρικής Γενετικής και Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής έχει απορροφήσει αρκετά ερευνητικά προγράμματα μέσω ΕΣΠΑ, Πυθαγόρα και Ηράκλειτο.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ↓

Μόλις ολοκληρώθηκε και παραδόθηκαν τα αποτελέσματα του τελευταίου ερευνητικού προγράμματος ΕΣΠΑ 2007-2013 με τίτλο:

Ολοκληρωμένο Κέντρο Προγεννητικής και Προεμφυτευτικής Γενετικής Διάγνωσης Κληρονομούμενων Νοσημάτων υψηλού κινδύνου στη Δ. Ελλάδα.

Η ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου έχει συμβάλλει με περισσότερες από 180 δημοσιεύσεις στο αντικείμενο των μελετών της Ιατρικής Γενετικής και της Γενετικής της Ανθρώπινης Αναπαραγωγής στη διεθνή βιβλιογραφία. Η ομάδα επίσης συνεργάζεται με Ελληνικά πανεπιστήμια (Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πατρών και Θεσσαλίας), Πανεπιστήμια του εξωτερικού (Βελγίου, Παλέρμο) καθώς και ερευνητικά κέντρα (Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου) και έχει χρηματοδοτηθεί από Ευρωπαϊκές (INTAS) και Ελληνικές πηγές (ΕΣΠΑ, ΠΕΝΕΔ) για την εκπόνηση γονιδιακών μελετών.

Από τις ερευνητικές δραστηριότητες έχουν προκύψει πρωτότυπες και πρωτοποριακές Ιατρικές διαγνωστικές εφαρμογές όπως για παράδειγμα: μέθοδος ανάλυσης μεταλλάξεων Μεσογειακής Αναιμίας με μικροσυστοιχίες, πολλαπλή γονιδιακή ανάλυση της Γενετικής βάσης του συνδρόμου των πολυκυστικών ωοθηκών και λειτουργικά πειράματα έκφρασης γονιδίων με μειονεκτικούς πολυμορφισμούς. Επίσης αναπτύσσονται και σχεδιάζονται διαγνωστικές μέθοδοι μοριακής και κυτταρογεννητικής ανάλυσης για τη διάγνωση των συχνότερων γενετικών νοσημάτων.

Το εργαστήριο Ιατρικής Γενετικής στην Κλινική Πράξη στεγάζεται στο Τμήμα Ιατρικής της Σχολή Επιστημών Υγείας στην Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων και αποτελεί μια τεχνολογικά προηγμένη υποδομή καθώς φιλοξενεί όργανα τελευταίας τεχνολογίας για κάθε τύπου γονιδιακή ανάλυση (Αναλυτής αλληλουχίας και τμημάτων DNA (ABI 3130 – Genetic Analyzer), συσκευές PCR (3 απλές και 1 Real time PCR), μικροσκόπια (φθορίζον, φωτονικό, ανάστροφο, στερεοσκόπιο), σύστημα ανάλυσης χρωμοσωμάτων (Metasystem Ikarus), μικροσκόπιο με μικροχειριστήρια (Intra Cytoplasmic Injection), θαλάμους νηματικής ροής βιολογικής ασφάλειας, επωαστικοί κλίβανοι, ψυγεία βαθειάς κατάψυξης, ψύξης και συντήρησης, συστήματα ηλεκτροφορήσης, ομογενοποιητής ιστών, φωτόμετρο πλήρους φάσματος (UV-Vis) μέτρησης μικροποσοτήτων γενωμικού υλικού, ψυχόμενη φυγόκεντρος, φυγόκεντροι, συσκευή υβριδοποίησης), με τελευταίο απόκτημα το σύστημα αλληλούχισης DNA επόμενης γενιάς (Next-Generation Sequencing).

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), ιδρύθηκε το 2000, είναι ένα από τα κορυφαία ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας και βρίσκεται μέσα στη λίστα με τους TOP-20 ερευνητικούς φορείς της Ε.Ε. στην προσέλκυση πόρων από ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα. Το ΕΚΕΤΑ είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Το ΕΚΕΤΑ έχει να επιδείξει σημαντικά επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα σε ερευνητικές περιοχές με μεγάλο ενδιαφέρον για τον άνθρωπο και την κοινωνία όπως: Ενέργεια, Περιβάλλον, Νέα Λειτουργικά Υλικά, Βιομηχανικές Διεργασίες, Πληροφορική, Τηλεματική, Τηλεπικοινωνίες, Μεταφορές, Αγροβιοτεχνολογία, Επιστήμες Υγείας, Μηχανοτρονική, Αγροτεχνολογία καθώς επίσης και σε διάφορες διαθεματικές επιστημονικές και τεχνολογικές περιοχές που προκύπτουν από τα παραπάνω.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ↓

Στη σημερινή του μορφή το Κέντρο περιλαμβάνει τα ακόλουθα πέντε (5) ινστιτούτα:

 • Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)
  Βιώσιμη και Καθαρή Ενέργεια, Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες, Χημικές και Βιοχημικές Διαδικασίες, Προηγμένα Λειτουργικά Υλικά
 • Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)
  Πληροφορική, Τηλεματική και Τηλεπικοινωνίες
 • Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ)
  Βιώσιμη Κινητικότητα και Συνδυασμένες Μεταφορές
 • Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ)
  Αγροβιοτεχνολογία, Μεταφραστική Ιατρική Έρευνα, Πληροφορική Βιοδεδομένων Μεγάλης Κλίμακας
 • Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ)
  Μηχανοτρονική, Αγροτεχνολογία, Βιοιατρική, Κινησιολογία

Το ΕΚΕΤΑ είναι στην ουσία ένα αυτοχρηματοδοτούμενο ερευνητικό κέντρο που διασφαλίζει ετησίως περίπου 25εκ € από διμερή συμβόλαια με τις βιομηχανίες, από ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα και από τη θεσμική κρατική χρηματοδότηση. Στο ΕΚΕΤΑ σήμερα εργάζονται περισσότερα από 700 άτομα στην πλειοψηφία τους επιστήμονες. Το ΕΚΕΤΑ έχει λάβει πολλά βραβεία και σημαντικές διακρίσεις όπως το European Descartes Prize, European Research Council (ERC) Advanced Grant, Microsoft International Contest Prize, the Trading Agents Competition Award και πολλά άλλα ενώ κατατάσσεται στα 20 πρώτα Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Κέντρα με βάση την υψηλή συμμετοχή του στα χρηματοδοτούμενα προγράμματα του HORIZON 2020. Το ΕΚΕΤΑ έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 1.200 ερευνητικά έργα (με συνολικό προϋπολογισμό που ξεπερνάει τα 450 Μ€ και με περισσότερες από 1.100 διεθνείς συνεργασίες) χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μεγάλες βιομηχανίες του εξωτερικού (Ευρώπη, Ασία και Αμερική) και το Ελληνικό δημόσιο μέσω της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας. Τα ερευνητικά αποτελέσματα του ΕΚΕΤΑ (περισσότερα από 350 άρθρα/έτος) έχουν σημαντική διεθνή επιστημονική απήχηση (περισσότερες από 7.100 ετεροαναφορές/έτος). Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Κέντρου έχουν οδηγήσει στη δημιουργία 4 εταιρειών τεχνοβλαστών - spin offs. Το ΕΚΕΤΑ είναι ο πρώτος ελληνικός ερευνητικός φορέας που αναγνωρίζεται από την Ε.Ε. (2012) ότι σέβεται τις αρχές της "Χάρτας του Ερευνητή και του Κώδικα Δεοντολογίας για την πρόσληψη ερευνητών".

Το ΙΕΤΕΘ / ΕΚΕΤΑ ειδικεύεται στην αγροτεχνολογία και τη μηχανική βιοσυστημάτων. Ο στόχος του είναι η προσέγγιση, ανάπτυξη και εξέλιξη τεχνολογιών στον τομέα της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής και την εφαρμογή συστημάτων ακριβείας. Εστιάζει στο σχεδιασμό εξοπλισμού και τον περιβαλλοντικό έλεγχο αγροτικών (θερμοκήπια, κτηνοτροφικά κτήρια) και συμβατικών κτηρίων, στο σχεδιασμό, κατασκευή και έλεγχο αγροτικού εξοπλισμού, στις εφαρμογές συστημάτων ακριβείας και εργαλείων ιχνηλασιμότητας στην αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή, στην ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων, στην περιβαλλοντική διαχείριση αγροτικών και αστικών αποβλήτων, στη διαχείριση χώρων πρασίνου, στην επίδραση περιβαλλοντικών και μετεωρολογικών παραμέτρων στην αγροτική  και κτηνοτροφική παραγωγή και στην ευζωία των εκτρεφόμενων ζώων, στην εξοικονόμηση ενέργειας, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) και στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος αγροτικών και κτηνοτροφικών διεργασιών.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Τμήμα Κτηνιατρικής

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Τμήμα Κτηνιατρικής

Το Εργαστήριο Διατροφής ιδρύθηκε το 1969 (ΦΕΚ: Β.Δ. 312/5-5-1969, 90/15-5-1969 τ.Α.). Για την εκτέλεση του προτεινόμενου έργου θα συνεργάζονται τα τρία μέλη του Εργαστηρίου, η Διευθύντρια και Καθηγήτρια κ. Π. Φλώρου-Πανέρη, η καθηγήτρια και Διευθύντρια του Τομέα Ζωικής Παραγωγής του Τμήματος Κτηνιατρικής κ. Ε. Χρηστάκη και ο Λέκτορας κ. Η. Γιάννενας, διαθέτοντας τον εργαστηριακό εξοπλισμό και την υποδομή που σε κάθε ερευνητική φάση θα απαιτείται.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα εργαστήρια των εν λόγω φορέων είναι άριστα εξοπλισμένα και διαθέτουν όλη την απαιτούμενη υποδομή για την εκτέλεση μιας τέτοιας έρευνας.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ↓

Η κ. Π. Φλώρου-Πανέρη, υπήρξε εκπρόσωπος στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων της Ελλάδας καθώς και Πρόεδρος της Επιτροπής για τις πρόσθετες ύλες των ζωοτροφών. Επίσης, υπήρξε εκπρόσωπος του Υπουργείου Γεωργίας στην επιτροπή σχετικά με τη βιολογική γεωργία. Η εμπειρία των ερευνητών του ΑΠΘ, στο σχεδιασμό και την εκτέλεση ερευνητικών έργων γίνεται εύκολα αντιληπτή από τον αριθμό και την ποιότητα των δημοσιεύσεών τους σε μεγάλης κυκλοφορίας περιοδικά του εξωτερικού. Υπήρξαν επίσης, συνσυγγραφείς σε πολυσέλιδα κεφάλαια βιβλίων του εξωτερικού που εκδόθηκαν τα τελευταία χρόνια.

Το Εργαστήριο έχει αναπτύξει πολύπλευρο έργο στους τομείς της διατροφής των ζώων και της χρησιμοποίησης υποπροϊόντων της γεωργικής βιομηχανίας με αντίστοιχα διδακτορικά, όπως ενδεικτικά είναι η χρήση της ντοματόπιτας στη διατροφή των ορτυκιών, η χρήση του βαμβακάλευρου στη διατροφή των πτηνών και η χρήση της ρίγανης στη διατροφή των πτηνών καθώς και άλλα για πρόσθετες ύλες διατροφής ή υποπροϊόντα γεργικών βιομηχανιών. Επίσης, το Εργαστήριο Διατροφής και η καθηγήτρια κ. Φλώρου-Πανέρη υπήρξε επιστημονικά υπεύθυνη στο έργο «Διερεύνηση της αειφορικής παραγωγής χοιρινού κρέατος με λειτουργικές ιδιότητες χρησιμοποιώντας τοπικούς φυσικούς πόρους και μειώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα – Πράσινο Χοιρινό Κρέας» και είχε καίριο ρόλο στην ολοκλήρωση του έργου στο Εθνικό πλαίσιο δράσης «Συνεργασία 2011» «Συνεργασία 2011-Συμπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων σε Εστιασμένους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Τομείς» (ΕΣΠΑ 2007-2013) με κωδικό ΣΥΝ11_3_47 και τίτλο «Αποτίμηση τεχνικών και τεχνολογιών για την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των πτηνοτροφείων», Τέλος, το Εργαστήριο έχει διεθνείς συνεργασίες και ερευνητικά προγράμματα με εταιρείες από Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ινδία, Κίνα, ΗΠΑ, Ελβετία, Δανία, Γαλλία και εταιρείες του εσωτερικού και συνεργασίες με ερευνητικά- εκπαιδευτικά ιδρύματα τόσο διεθνή όσο και από άλλες περιοχές της Ελλάδας.

Η Επιστημονική ομάδα του Εργαστηρίου την τελευταία δεκαετία, ασχολήθηκε ιδιαίτερα με το θέμα της προσθήκης αρωματικών φυτών της Ελληνικής χλωρίδας στα σιτηρέσια των ζώων. Επιπλέον, τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών του  εργαστηρίου Διατροφής συνίστανται: στη διερεύνηση της ποιότητας των ζωοτροφών από την άποψη της παρουσίας θρεπτικών ή ανεπιθύμητων ουσιών (τοξίνες, κατάλοιπα φαρμάκων, κ.ά.), στην εκτίμηση της θρεπτικής αξίας των ζωοτροφών και την πεπτικότητα των συστατικών τους, στη διερεύνηση της δυνατότητας χρησιμοποίησης γεωργικών υποπροϊόντων στη διατροφή των ζώων, στην επίδραση των διαφόρων πρόσθετων υλών των ζωοτροφών (οξινοποιητές, πρεβιοτικά, προβιοτικά, ένζυμα, κ.α.) στις αποδόσεις των παραγωγικών ζώων, στη διερεύνηση της δυνατότητας χρησιμοποίησης διαφόρων αρωματικών φυτών ή εκχυλισμάτων τους στη διατροφή των ζώων με σκοπό την αντικατάσταση των μέχρι τώρα χρησιμοποιούμενων αντιμικροβιακών αυξητικών παραγόντων και κοκκιδιοστατικών, στη διερεύνηση της δυνατότητας βελτίωσης της ποιότητας των παραγόμενων ζωικών προϊόντων με ενσωμάτωση στα σιτηρέσια των ζώων ειδικών διατροφικών παραγόντων (βιταμίνες, πολυακόρεστα λιπαρά οξέα, βότανα, αιθέρια έλαια, κ.ά.). Το εργαστήριο διαθέτει, Αεριοχρωματογράφο Trace 2000, Thermofinnigan, Υγροχρωματογράφο υψηλής πίεσης Shimadzu, Φασματοφωτόμετρο διπλής δέσμης, Shimadzu και συσκευές προσδιορισμού πρωτεϊνών, λιπαρών ουσιών, κυτταρινών, τέφρας, υγρασίας καθώς και συσκευή μέτρησης pH και ιξώδους.

Το σύνολο της άνω παρατεθείσας δραστηριότητας διαχειρίζεται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΑΠΘ.

Εμμανουηλίδης Κωνσταντίνος & ΣΙΑ ΟΕ

Εμμανουηλίδης Κωνσταντίνος & ΣΙΑ ΟΕ

Η εταιρία ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ παράγοντας μηχανολογικό εξοπλισμό από το 1981, έχει αποκτήσει βαθιά γνώση στις κατασκευές των θερμοκηπίων προσφέροντας ποιοτικές λύσεις στις ανάγκες των πελατών της. Η επεξεργασία της πρώτης ύλης και η κατασκευή των προϊόντων, γίνονται στις καινούργιες εγκαταστάσεις της εταιρίας στην Ιωνία Θεσσαλονίκης.

Ο σύγχρονος μηχανολογικός εξοπλισμός, σε συνδυασμό με την εφαρμογή των εγκρίσεων τύπου από το Ελληνικό Δημόσιο και πιστοποιητικού ISO 9001, προσδίδουν σταθερή ποιότητα στις κατασκευές αλλά και στην πρώτη ύλη που χρησιμοποιείται. Επίσης όλα τα προϊόντα, συμμορφώνονται και με το πιστοποιητικό CE που διασφαλίζει την εργονομία και την μέγιστη ασφάλεια κατά τη χρήση τους.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ↓

Γνωρίζοντας καλά τις απαιτήσεις της αγροτικής παραγωγής, η εταιρία έχει δημιουργήσει ειδικό τμήμα τεχνικής υποστήριξης και υπηρεσιών μετά την εγκατάσταση του θερμοκηπίου. Όποτε και αν χρειαστεί, η εταιρία μπορεί να ανταποκριθεί άμεσα στην επισκευή η συντήρηση του εξοπλισμού, διότι όπως όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί, έτσι και η αγροτική παραγωγή έχει τις υψηλότερες απαιτήσεις.

Επιπλέον η εταιρεία διαθέτει την απαραίτητη γνώση και εξοπλισμό / υποδομές για τη συμμετοχή της σε ερευνητικά προγράμματα, όπως προκύπτει και από την προηγούμενη εμπειρία από τη συμμετοχή της στο έργο Green Poultry.

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Τμήμα Γεωπονίας, Κατεύθυνση Ζωικής Παραγωγής

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Τμήμα Γεωπονίας, Κατεύθυνση Ζωικής Παραγωγής

Το Eργαστήριο Υγείας των Ζώων – Υγιεινής και Ποιότητας Τροφίμων ιδρύθηκε το 2016 (ΦΕΚ 281/12-2-2016) και ανήκει στο Tμήμα Γεωπoνίας (http://tegeo.teiep.gr) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (http://www.uoi.gr).

Το Εργαστήριο έχει έδρα το Τμήμα Γεωπoνίας, Κατεύθυνση Ζωικής Παραγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και βρίσκεται στους Κωστακιούς της Άρτας.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ↓

Το Εργαστήριο έχει ως αποστολή:

 • Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών στα γνωστικά αντικείμενα της Μικροβιολογίας των Ζώων, Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας και Μικροβιολογίας Τροφίμων, της Υγιεινής Τροφίμων, της Παρασιτολογίας και της Ανοσολογίας των ζώων, της Παθολογίας και Φαρμακολογίας των ζώων, της Φυσιολογίας, της Εκτροφής Υγιεινής και Νοσηλείας Μικρών Ζώων, της Γαλακτοκομίας, Τεχνολογίας Γάλακτος, της Τεχνολογίας Κρέατος, της Ευζωίας και Ηθολογίας των ζώων, των Υδατοκαλλιεργειών, της Χοιροτροφίας, της Πτηνοτροφίας, της Αιγοτροφίας - Προβατοτροφίας.
 • Την προώθηση της μεταπτυχιακής και δια βίου εκπαίδευσης και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών στα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει.
 • Τη συνεργασία κάθε μορφής και εκπόνηση ερευνητικών έργων με κέντρα ερευνών, με ακαδημαϊκά ιδρύματα ελληνικά και αλλοδαπά, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου.
 • Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την υφιστάμενη πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων, όπως και την πρόσκληση αναγνωρισμένου κύρους επιστημόνων.
 • Την παροχή υπηρεσιών προς τρίτους (φορείς δημόσιου, συνεταιρισμούς, παραγωγούς, επιχειρηματίες, βιομηχανίες κρέατος και γάλακτος, ιδιώτες), σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία.

Έχει αναπτύξει πολύπλευρο έργο στους τομείς της πτηνοτροφίας, της χοιροτροφίας, της αιγοπροβατοτροφίας, της υγείας του μαστικού αδένα, της χρήσης ωμικών τεχνολογιών για την ταυτοποίηση γάλακτος αυτόχθονων Ελληνικών φυλών, της in vitro έρευνας για την παραγωγή functional food, της μικροβιοανθεκτικότητας, όπως και της ανάπτυξης πρότυπων συστημάτων παραγωγής με ελαχιστοποιημένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και ελεύθερων χρήσης αντιβιοτικών. Συμμετείχε σε 49 ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από τη ΓΓΕΤ, το Υπουργείο Ανάπτυξης, το Υπουργείο Παιδείας, την Ευρωπαϊκή Ένωση (Horizon 2020, FP7, ΕuroNanoMed III), την Περιφέρεια Ηπείρου, το Πράσινο Ταμείο, διακρατικά μέσω ΙΝΤΕRREG Ελλάδα-Αλβανία και Ελλάδα-Ιταλία, Ελλάδα-Κίνα και ιδιωτικούς φορείς συνεργαζόμενο με 52 επιχειρήσεις στην Ελλάδα και με 19 Πανεπιστήμια, την Ακαδημία Αθηνών, το ΕΚΕΤΑ, ΕΛΟΓ-Δήμητρα και με 123 δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή περιοδικά με impact factor και 217 ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια και 1.965 ετεροαναφορές στο επιστημονικό έργο του την τελευταία δεκαπενταετία (σύστημα scopus). Συμμετείχε σε έργα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, 5 φαρμακευτικών, 1 βιοτεχνολογικής εταιρίας και 4 βιομηχανιών ζωοτροφών από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, την Κίνα, την Ινδία, την Ρωσία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, την Γαλλία, ενώ έχει συμμετάσχει και σε έργα της EFSA (European Food Safety Authority).

Οι ερευνητικές δράσεις που το εργαστήριο έχει μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη τεχνικών και τεχνολογιών διάγνωσης παθογόνων στα ζώα και τον άνθρωπο μέσω αυτοματοποιημένων μοριακών τεχνικών, με έμφαση το μαστικό αδένα και το πεπτικό σύστημα των παραγωγικών ζώων, κυρίως πτηνών και χοίρων, στη μικροβιολογία τροφίμων, στην ανάπτυξη συστημάτων παραγωγής ορνίθειου και χοιρινού κρέατος με ελαχιστοποιημένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, στην παραγωγή βιοδραστικών τροφίμων, στην ανάπτυξη τεχνικών αποτύπωσης μικροβιώματος για την ταυτοποίηση διακριτών χαρακτηριστικών τροφίμων, στην εφαρμογή ωμικών τεχνολογιών στη διαγνωστική και ιχνηλασιμότητα, στον έλεγχο γονιδίων μικροβιοανθεκτικότητας και ιδιαίτερα στη χρήση καινοτόμων πρόσθετων στη διατροφή των ζώων, κυρίως φυτοβιοτικών (αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών), για τη βέλτιστη ανάπτυξη και υγεία τους με την ταυτόχρονη μείωση χρήσης αντιβιοτικών.

Παράλληλα, εστιάζεται σε θέματα μικροβιολογικής και χημικής ανάλυσης του γάλακτος και του κρέατος, όπως και σε in vitro συστήματα κυτταροκαλλιεργειών για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας δραστικών συστατικών αιθέριων ελαίων ή αρωματικών φυτών στην επιβίωση και τον πολλαπλασιασμό κυτταρικών σειρών όπως και μικροβιακών στελεχών. Το εργαστήριο έχει έξι μέλη μόνιμο προσωπικό-καθηγητές, τρία μέλη ειδικό διδακτικό προσωπικό, τέσσερις υποψήφιους διδάκτορες. Διατηρεί κατά τη διατύπωση των εξωτερικών αξιολογητών state of the art τεχνολογίες διαγνωστικής μικροβιολογίας σε ζώα και τρόφιμα με αυτόματους αναλυτές όπως (Mini Api, Tempo, Vitek 2 compact, Hygiena Autobax system, Elisa reader, Real Time PCR, Riboprinter, MALDI TOF/MS, immunofluorescence microscopy, Flow cytometry), βιοχημικό, αιματολογικό αναλυτή, εργαστήριο κυτταροκαλλιεργειών, ενώ υπάρχει ο αντίστοιχος εξοπλισμός για αναλύσεις γάλακτος και κρέατος Milcoscan και Foodscan.

Διαπίστευση κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025

Το εργαστήριο έχει διαπιστευθεί από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) με το πρότυπο Μικροβιολογικών δοκιμών ISO/IEC 17025 (αριθμ. Πιστοποιτικού: 1103 - Ημ. Έναρξης Ισχύος Πιστοποιητικού: 17.7.2017) 

Παρουσίαση Εργαστηρίου

Κατεβάστε την αναλυτική παρουσίαση του Eργαστηρίου Υγείας των Ζώων – Υγιεινής και Ποιότητας Τροφίμων σε μορφή pdf κάνοντας κλικ εδώ.